Naše filosofie léčby ESWT

Filosofií naší společnosti v léčbě ESWT je použití na jednom pracovišti takové metody, aby byl co nejvíce respektován biologický účinek léčby. Proto nyní jsou pro různé typy postižení, od měkkých tkání až po kost, k dispozici v Centru ESWT - léčby rázovou vlnou, všechny typy rázové vlny.


Pro léčbu  Centru pro léčbu rázovou vlnou byly zvoleny, po konzultacích s experty ISMST, přístroje s nejvyššími možnými biochirurgickým účinkem na tkáně.
Léčba rázovou vlnou je zaměřena nikoli jen k odstranění bolesti, ale k odstranění příčiny bolesti.


Účinkem léčby námi používanými typy rázové vlny tkáň postupně regeneruje a hojí se, hojivé procesy přetrvávají až 5-9 týdnů od poslední aplikace léčby.


Pro léčbu radiální rázovou vlnou (RSWT) je k dispozici k léčbě v naší společnosti špičkový švýcarský přístroj produkce Storz Medical AG – MASTERPULS MP 200 ®.


Je to první vysokofrekvenční systém pro terapii nízko a středněenergetickou radiální rázovou vlnou RSWT.


Tento přístroj umožňuje vysokou modularitu nastavení síly akustické vlny a frekvence pulzů, aby pro každý typ onemocnění nebo poúrazový stav mohl být nastaven nejoptimálnější léčebný program pro každého pacienta s ohledem na věk.

 


K dispozici (pouze u přístroje MASTERPULS MP 200 ®) je i speciální technologie D-Actor ®, která je založena na mechanické aplikaci vibračních pulzů na namožené, zkrácené či přetížené svaly, úpony a šlachy pomocí vysokofrekvenčním rázů (18-21 Hz) a nízko vibračních amplitud pomocí D-Actor ® aplikátoru a která umožňuje při léčbě současnou biomechanickou stimulaci (BMS).

 

Pro léčbu fokusovanou rázovou vlnou (ESWT) je k dispozici k léčbě v naší společnosti světová novinka - švýcarský přístroj produkce Storz Medical AG –DUOLITH SD1-1®. V naší společnosti je tento přístroj uveden poprvé do provozu v ČR.

 

 

Tento přístroj pracuje na elektromagnetickém principu, který je pro biochirurgickou léčbu energeticky nejúčinnější a nejvíce respektuje biologické účinky léčby rázovou vlnou na tkáně.

 

Speciálním V-ACTOR ® aplikátorem lze pomocí hloubkové vibrační léčby léčit a snížit svalová napětí, bolestivé body, zejména u akutních a chronických onemocnění krční, hrudní páteře a bolestí zad, bolestí svalstva pánve nebo končetin.

 

Pomocí přístroje F-METER ® lze velice přesně a citlivě elektronicky měřit a dokumentovat průběh léčby před a po aplikaci rázové vlny. Pacient může se pomocí tohoto přístroje sám přesvědčit o účinnosti své léčby.

 

Přístrojem F-METER ® lze rovněž elektronicky měřit bolestivost u mimokloubního revmatizmu, měřit bolestivá místa (tender points) u syndromu fibromyalgie, vyhledávat spoušťové body bolesti (trigger points) a takto nejúčinněji nasměrovat a nastavit léčbu pomocí rázové vlny.