Princip léčby pohybového aparátu pomocí rázové vlny

 

Léčba rázovou vlnou je léčebnou fyzikální metodou patřící do skupiny mechanoterapií, kdy je pomocí přístroje vytvářena vysokoenergetická tlaková akustická vlna (rázová či šoková vlna – angl. shock wave).
Tato vlna je vytvářena podle použitého systému (radiální rázová vlna – RSWT a fokusovaná rázová vlna ESWT a PSWT) různým způsobem.

 

 

U radiální rázové vlny RSWT 

(v ČR nejčastěji používané přístroje př.  Masterpuls Storz, DolorClast EMS,  BTL 5000, aj.)   jde o princip pneumatický, kdy v aplikátoru rychlým opakovaným pneumatickým pulsem je vystřelován projektil, který naráží na vysílač. Na jeho povrchu se vytváří rázová vlna, která se pomocí aplikátoru cíleně přenáší do hlubokých tkáňových struktur.  Pro léčbu pohybového ústrojí pomocí radiální rázové vlny jsou užívány přístroje pracujícími s výstupními tlaky cca 5 barů, které vytváří radiální akustickou tlakovou vlnu „nízko až středně energetickou“ s energií cca 0,1 – 0,25 mJ/mm2 pronikající  hloubky tkáně cca 35 mm. Radiální rázovou vlnu nelze koncentrovat do jednoho ložiska (fokusovat).

 

U fokusované rázové vlny ESWT a PSWT

vzniká rázová vlna trojím principem:

 

  • Elektrohydraulický systém (př. v ČR nejčastěji používaný přístroj EvoTron Sanuwave)
  • Elektromagnetický  systém (př. DUOLITH SD1 Storz)
  • Piezoelektrický systém (př. Piezoson Wolf)

Pro léčbu pohybového ústrojí pomocí fokusované rázové vlny ESWT jsou užívány přístroje pracujícími s akustickou tlakovou vlnu vysokoenergetickou  energií nad 0,3 mJ/mm2 pronikající  hloubky nad 35 mm. Rázová vlna „vysokoenergetické“ je pomocí čoček cíleně koncentrována (fokusována) do ohniska na léčenou oblast.  Různými čočkami (nástavci) lze následně  modelovat  velikost ohniska účinku rázové vlny.

 

Obrázek aplikátorů fokusované a radiální rázové vlny

• „Princip účinku rázových vln“


Vytvořená rázová vlna trvá kolem jedné mikrosekundy a dosahuje vysokých hodnot kladného okamžitého akustického tlaku, zatímco její záporná tlaková půlvlna je relativně mělká. Rázové vlny tedy působí nejen přímo - mechanickým stresem - ale i nepřímo - prostřednictvím kavitace.


Obrázek – vlna (RV graf)

• Obrázek – vlna (RV graf)