Přístrojové vybavení

Cílem naší společnosti je použití na jednom pracovišti takové metody, aby byla zajištěna komplexnost diagnostiky a léčby rázovou vlnou, co nejvíce byl respektován  biologický účinek léčby na tkáně a tím byla léčba co nejšetrnější a při tom nejúčinnější.

Proto jsou nyní pro různé typy postižení, od měkkých tkání až po tvrdé tkáně (kost a minerály), k dispozici v Centru ESWT - léčby rázovou, vlnou všechny typy rázové vlny (ESWT, RSWT, PSWT) a odpovídající přístrojové vybavení s komplexním příslušenstvím.

Pro léčbu v Centru ESWT pro léčbu rázovou vlnou byly zvoleny, po konzultacích s experty ISMST, přístroje s nejvyššími možnými biochirurgickým účinkem na tkáně.

 

Storz Duolith SD1   MP-200_stolek-290x290
Storz Medical AG
Storz Duolith SD1
 
Storz Medical AG
MASTERPULS 200


Pro léčbu radiální rázovou vlnou (RSWT) je k dispozici k léčbě špičkový švýcarský přístroj produkce Storz Medical AG – MASTERPULS ® MP 200.

Je to první vysokofrekvenční systém pro terapii nízko a středněenergetickou radiální rázovou vlnou RSWT.

Tento přístroj umožňuje vysokou modularitu nastavení síly akustické vlny a frekvence pulzů, aby pro každý typ onemocnění nebo poúrazový stav mohl být nastaven nejoptimálnější léčebný program pro každého pacienta s ohledem na věk.

K dispozici (pouze u přístroje MASTERPULS® MP 200 ) je i speciální technologie D-Actor ®, která je založena na mechanické aplikaci vibračních pulzů na namožené, zkrácené či přetížené svaly, úpony a šlachy pomocí vysokofrekvenčním rázů (18-21 Hz) a nízko vibračních amplitud pomocí D-Actor ® aplikátoru a která umožňuje při léčbě současnou biomechanickou stimulaci (BMS).

Pro léčbu fokusovanou rázovou vlnou (ESWT) je k dispozici k léčbě světová novinka - švýcarský přístroj produkce Storz Medical AG – DUOLITH ® SD1. V naší společnosti je tento přístroj uveden poprvé do provozu v ČR.
Tento přístroj pracuje na elektromagnetickém principu zdroje rázové vlny. Tento systém je pro vysokoenergetickou biochirurgickou léčbu energeticky nejúčinnější a nejvíce respektuje biologické účinky léčby rázové vlny na ošetřované tkáně.

Speciálním V-ACTOR ® aplikátorem lze pomocí hloubkové vibrační léčby léčit a snížit svalová napětí, bolestivé body, zejména u akutních a chronických onemocnění krční, hrudní páteře a bolestí zad, bolestí svalstva pánve nebo končetin. 

Pomocí přístroje F-METER ® lze velice přesně a citlivě elektronicky měřit a dokumentovat průběh léčby před a po aplikaci rázové vlny. Pacient může se pomocí tohoto přístroje sám přesvědčit o účinnosti své léčby.

Přístrojem F-METER ® lze rovněž elektronicky měřit bolestivost u mimokloubního revmatizmu, měřit bolestivá místa (tender points) u syndromu fibromyalgie, vyhledávat spoušťové body bolesti (trigger points) a takto nejúčinněji nasměrovat a nastavit léčbu pomocí rázové vlny.

– bližší viz Biologické účinky

 

 

logo_storz

vybaveni