Jak začít s lečbou

Indikace k léčbě rázovou vlnou  je podmíněna v Centru ESWT™, rázová vlna,  až po odborném lékařském vyšetření, kdy je posouzena příčina bolestivého stavu a posouzena vhodnost této léčby.

Bez lékařského vyšetření se  v Centru ESWT ™, léčba rázovou vlnou jen na přání pacienta neprovádí.  

Vyšetření odborným lékařem, vč. ultrazvukového vyšetření, je hrazeno z Vašeho zdravotního pojištění a je zdarma, na základě uzavřených smluv s partnerskými zdravotními pojišťovnami.

Léčba rázovou vlnou není zdravotními pojišťovnami hrazena, ostatně jako nikde v zemích EU. U opakovaného léčení je možnost slev v rámci Klubu Revmacentra.


Vyšetření a léčba rázovou vlnou v Centru ESWT ™ je pouze v odpoledních hodinách mimo ordinační hodiny ordinací ortopedie a revmatologie v Revmacentru®. Čekací dobu po objednání a dohodě s Vámi garantujeme maximálně do 15 minut.
 

bolest-zadtelefon
 

K Vašemu vyšetření se laskavě objednejte v ordinačních hodinách Revmacentra® telefonicky, kdy si můžete dohodnout pro Vás nejoptimálnější termín vyšetření a následné léčby.

Ordinační hodiny a smlouvy našich ordinací s partnerskými zdravotními pojišťovnami jsou uvedeny v sekci Kontakty.


V případě, že Váš problém byl již léčen, je výhodné, když si k Vašemu vyšetření u nás donesete dosavadní odbornou zdravotnickou dokumentaci, pokud ji máte u sebe, eventuálně i RTG snímky, abychom mohli na dosavadní léčbu navázat a nemuseli případně některá vyšetření, pokud byla již udělána, opakovat.
Pokud by jste se snad k objednanému vyšetření a léčbě nemohli dostavit, prosíme, aby jste nám tuto skutečnost sdělili, aby na termín, který byl pro Vás rezervován, mohl být objednán jiný čekající pacient.